หอเกียรติยศ - เวิลด์ 27

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ อันดับที่หนึ่ง 250 หมู่บ้าน
TIGA
วันที่ 01.05.2017 เวลา 13:59

เป็นเจ้าของ อันดับที่หนึ่ง 100 หมู่บ้าน
TIGA
วันที่ 18.04.2017 เวลา 17:42

เป็นเจ้าของ อันดับที่หนึ่ง 2 หมู่บ้าน
amo357
วันที่ 09.03.2017 เวลา 21:50

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
amo357
วันที่ 14.03.2017 เวลา 14:22

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
apichai99
วันที่ 09.03.2017 เวลา 13:41